Begin typing your search above and press return to search.

ਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ!

ਘਰ ਹੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ.ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ,ਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰਖੋਤੇ ਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ.ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਆਵੇ,ਸੀਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇਸ਼ੇਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ.ਕੁੱਤਿਆਂ-ਕਬੀਜਾਂ ਜਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ […]

punjabi poetry punjabi university

Makhan ShahBy : Makhan Shah

  |  21 Feb 2024 7:17 AM GMT

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo

ਘਰ ਹੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
ਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ,ਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ
ਖੋਤੇ ਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਆਵੇ,ਸੀਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇ
ਸ਼ੇਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਕੁੱਤਿਆਂ-ਕਬੀਜਾਂ ਜਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ
ਥੋਥੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਸੜਕਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਭੈੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਸੁੱਟਿਆਂ,ਸਨਿੱਪਾਂ,ਟੀਕੇ,ਪੰਨ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ
ਭੈੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
.
ਘਰ ਹੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ
ਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਐ

  • ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮਏ
    ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
    ਮੋਬਾ : 98151-19987
Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it