Begin typing your search above and press return to search.

Mental Health: ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Mental Health: ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

Dr. Pardeep singhBy : Dr. Pardeep singh

  |  11 July 2024 12:33 PM GMT

  • whatsapp
  • Telegram

Mental Health:ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਪਰ-ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: -

1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

2. ਹਾਈਪਰ-ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਕੱਲਤਾ, ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it